Cung cấp vỏ laptop các loại Dell, HP, Lenovo dòng business, vỏ laptop mới, vỏ A B C D E các loại Dell HP Lenovo, cáp ổ cứng hdd, cáp pin laptop, nắp ổ cứng hdd, nắp dvd các loại. Bán vỏ A capo mặt trước, vỏ B viền màn hình, vỏ C mặt phím chuột, vỏ D sườn đáy, vỏ E nắp RAM HDD các loại Dell HP Lenovo business.

error: Nội dung được FBI bảo vệ !!