acer-spin-3-sp314-51-gray-wp-win10-03

Mặt trên VivoBook 14 cũng có màu sắc đồng bộ với những phần còn lại đem đến vẻ tinh tế cho tổng thể máy.

Mặt trên VivoBook 14 cũng có màu sắc đồng bộ với những phần còn lại đem đến vẻ tinh tế cho tổng thể máy.

Both comments and trackbacks are currently closed.