1

Văn bản ở trên màn hình lỗi có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Windows bạn sử dụng nhưng nó đều chỉ đến cùng một lỗi 0x0000005A.

Văn bản ở trên màn hình lỗi có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Windows bạn sử dụng nhưng nó đều chỉ đến cùng một lỗi 0x0000005A.

Both comments and trackbacks are currently closed.