Khi nhập sai mật khẩu, laptop sẽ cho chúng ta biết chuỗi mã gợi ý, nhập mã gợi ý vào ô và nhấn Get Password để có mật khẩu mặc định của hãng sản xuất giúp bạn loại bỏ password bios laptop mà không cần can thiệp phần cứng. Nếu không được, vui lòng liên hệ trung tâm để biết thêm chi tiết.

Hãng sản xuấtDạng mã gợi ýVí dụ
Compaq5 decimal digits12345
Dellserial number1234567-595B
1234567-D35B
1234567-2A7B
Fujitsu-Siemens5 decimal digits12345
Fujitsu-Siemens8 hexadecimal digitsDEADBEEF
Fujitsu-Siemens5×4 hexadecimal digitsAAAA-BBBB-CCCC-DEAD-BEEF
Fujitsu-Siemens5×4 decimal digits1234-4321-1234-4321-1234
Hewlett-Packard5 decimal digits12345
Hewlett-Packard/Compaq Netbooks10 charactersCNU1234ABC
Insyde H20 (generic)8 decimal digits03133610
Phoenix (generic)5 decimal digits12345
Sony7 digit serial number1234567
Samsung12 hexadecimal digits07088120410C0000