Tạm Ngưng Nhận Đặt Hàng

Vì nhu cầu thị trường tăng đột biến sau giãn cách
Shop luôn trong tình trạng quá tải cục bộ
Và không thể đáp ứng được nhu cầu thị trường.
Hiển Laptop xin tạm ngưng nhận đơn
Từ 01/10/2021 cho đến khi có thông báo mới!
(Dự kiến mở lại vào 10/11/2021)
Xin quý khách thông cảm!