MIẾNG DÁN PHÍM (US) ĐEN / TRẮNG

(Scores: 3.9 (17 votes))

75.000 

Miếng dán chuẩn US cho bàn phím laptop.

Chuyên trị phím bóng, mờ chữ, sai ngôn ngữ.

Mã: SP001610 Danh mục:
028 66 8485 12