IC WINBOND 25Q128(16MB)

(Scores: 4.3 (16 votes))

130.000 

HÀNG NEW, NGUYÊN SEAL

Mã: SP001127 Danh mục:
028 66 8485 12