1605_7

Dùng ổ cứng PC cho laptop là điều không thể vì ổ cứng máy tính bàn có kích thước rất lớn

Dùng ổ cứng PC cho laptop là điều không thể vì ổ cứng máy tính bàn có kích thước rất lớn

Both comments and trackbacks are currently closed.