3

Giữa cắm sạc pin liên tục cho laptop với sạc pin thật đầy rồi tháo nguồn điện để sử dụng vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau

Giữa cắm sạc pin liên tục cho laptop với sạc pin thật đầy rồi tháo nguồn điện để sử dụng vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau

Both comments and trackbacks are currently closed.