Thiết bị mạng, giải pháp mạng máy tính, mạng nội bộ, mạng không dây.