Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2015

Linh kiện laptop NEC E6200

Linh kiện laptop NEC E6200 NEC E6200 không nhận mạng lan, không có wifi, không bắt được sóng, NEC E6200 không âm thanh, không nghe loa, NEC E6200 không nghe được headphone, NEC E6200 âm thanh bị rè, không rê được chuột touchpad, NEC E6200 bị liệt chuột touchpad, NEC E6200 hư chuột trái phải, […]

Linh kiện laptop NEC E3100

Linh kiện laptop NEC E3100 NEC E3100 không nhận mạng lan, không có wifi, NEC E3100 không bắt được sóng, NEC E3100 không âm thanh, NEC E3100 không nghe loa, NEC E3100 không nghe được headphone, NEC E3100 âm thanh bị rè, không rê được chuột touchpad, NEC E3100 bị liệt chuột touchpad, NEC E3100 […]