Monthly Archives: Tháng Mười 2015

Linh kiện laptop Asus S300C

Linh kiện laptop Asus S300C Asus S300C không nhận mạng lan, không có wifi, Asus S300C không bắt được sóng, Asus S300C không âm thanh, Asus S300C không nghe loa, Asus S300C không nghe được headphone,Asus S300C âm thanh bị rè, Asus S300C không rê được chuột touchpad, Asus S300C bị liệt chuột touchpad, Asus […]

Linh kiện laptop Asus S330C

Linh kiện laptop Asus S330C Asus S330C không nhận mạng lan, không có wifi, Asus S330C không bắt được sóng, không âm thanh, Asus S330C không nghe loa,Asus S330C  không nghe được headphone, Asus S330C âm thanh bị rè,Asus S330C  không rê được chuột touchpad, Asus S330C bị liệt chuột touchpad, Asus S330C hư chuột […]

Linh kiện laptop Dell E5440

Linh kiện laptop Dell E5440 Dell Latitude E5440 không nhận mạng lan, Dell Latitude E5440 không có wifi, không bắt được sóng, Dell Latitude E5440 không âm thanh, Dell Latitude E5440 không nghe loa, Dell Latitude E5440 không nghe được headphone, Dell Latitude E5440 âm thanh bị rè, Dell Latitude E5440 không rê được chuột […]

Linh kiện laptop Lenovo IdeaPad Y510

Linh kiện laptop Lenovo IdeaPad Y510 Lenovo IdeaPad Y510 không nhận mạng lan, không có wifi, Lenovo IdeaPad Y510 không bắt được sóng, Lenovo IdeaPad Y510 không âm thanh, không nghe loa, Lenovo IdeaPad Y510 không nghe được headphone,Lenovo IdeaPad Y510  âm thanh bị rè, Lenovo IdeaPad Y510 không rê được chuột touchpad, Lenovo IdeaPad […]

Linh kiện laptop Lenovo IdeaPad Y500

  Linh kiện laptop Lenovo IdeaPad Y500 Lenovo IdeaPad Y500 không nhận mạng lan, không có wifi, Lenovo IdeaPad Y500 không bắt được sóng, không âm thanh,Lenovo IdeaPad Y500 không nghe loa, không nghe được headphone, Lenovo IdeaPad Y500 âm thanh bị rè,Lenovo IdeaPad Y500 không rê được chuột touchpad, Lenovo IdeaPad Y500 bị liệt […]

Linh kiện laptop Lenovo Thinkpad E431

  Linh kiện laptop Lenovo Thinkpad E431 Lenovo Thinhkpad E431 không nhận mạng lan, Lenovo Thinhkpad E431 không có wifi, Lenovo Thinhkpad E431 không bắt được sóng, Lenovo Thinhkpad E431 không âm thanh, Lenovo Thinhkpad E431 không nghe loa, Lenovo Thinhkpad E431 không nghe được headphone, Lenovo Thinhkpad E431 âm thanh bị rè, Lenovo Thinhkpad […]

Sửa laptop Lenovo Thinkpad E431 uy tín

Sửa laptop Lenovo Thinkpad E431 uy tín Lenovo Thinhkpad E431 không lên nguồn, bị mất nguồn, Lenovo Thinhkpad E431 bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin, Lenovo Thinhkpad E431 không nhận pin, bị vô nước, Lenovo Thinhkpad E431 bị chạm, Lenovo Thinhkpad E431 bật không lên, Lenovo Thinhkpad E431 không lên gì, bị giật […]

Linh kiện laptop Lenovo Thinkpad T431

Linh kiện laptop Lenovo Thinkpad T431 Lenovo Thinkpad T431 không nhận mạng lan, Lenovo Thinkpad T431 không có wifi, Lenovo Thinkpad T431 không bắt được sóng, Lenovo Thinkpad T431 không âm thanh, Lenovo Thinkpad T431 không nghe loa, Lenovo Thinkpad T431 không nghe được headphone,Lenovo Thinkpad T431 âm thanh bị rè, Lenovo Thinkpad T431 không […]

Linh kiện laptop Dell Latitude E6330

Linh kiện laptop Dell Latitude E6330 Dell Latitude E6330 không nhận mạng lan, không có wifi, không bắt được sóng, Dell Latitude E6330 không âm thanh, Dell Latitude E6330 không nghe loa,Dell Latitude E6330 không nghe được headphone, Dell Latitude E6330 âm thanh bị rè, Dell Latitude E6330 không rê được chuột touchpad, Dell Latitude […]